Dahl´s Computer Company AB arbetar i ett nätverk med marknadens bästa aktörer och kan därför vid varje tillfälle erbjuda en mycket hög kompetens till rätt kostnad. Vi täcker de flesta områden inom ramen för datacenter, beräkningssystem, högpresterande och skalbar lagring, Linux, Microsoft, säkerhetssystem, övervakningssystem och IT-vägledning samt management konsulting, främst avseende IT-relaterad verksamhet, försäljning och företagsledning.


Dahl´s Computer Company AB är en leveranspartner med många års erfarenhet av IT-lösningar. Vi erbjuder konsultation, hårdvara, mjukvara och drift till såväl privatpersoner som företag.


Johan Anderberg - Försäljning och support / konsultation


Tidigare uppdrag

Genipos Datasystem - Innovatör / produktutvecklare och konsult inom IT för detaljhandel

Svenska EAN Systems - Supporttekniker, systemtemerare, utbildare

CTS Cash Terminal Systems - First Line support, systemerare, utbildare inom IT för detaljhandel

ADS Anker -- First Line support, inköpare, utbildare

Baumac Elektronik - Prototypmontering och testare av elektronikenheter


Linda Dahl - Försäljningsavsvarig


Tidigare uppdrag

SafeCare - CRM och försäljningsansvarig

Sigma - Support, CRM

Sema Group - Support, CRM

IBM - Support, CRM


Alf Dahl - Management Konsult


Tidigare uppdrag

Alf, har en lång karriär bakom sig som leverantör inom IT-sektorn och delar med sig av sina erfarenheter med inriktning på bland annat:

- Affärsutveckling

- Organisationsutveckling / styrning

- Coaching / chefsutveckling


Alf engagerar sig även i styrelseuppdrag. Några axplock från Alf´s tidigare uppdrag:

- 2002-IDAG Diverse styrelse och management uppdrag.

- 1998-2001 Ansvarig för uppbyggnad av Sigmas affärsverksamhet i Sydsverige och Danmark med huvudinriktning på affärsorienterad IT.

- 1996-1997 Ansvarig för SemaGroup outsourcing i Skandinavien, primärt inriktat på outsoursing av IT funktionerna från större organisationer.

- 1991-1995 Ansvarig för uppbyggnad av Sema Groups verksamhet i Sydsverige med huvudinriktning på systemutveckling och IT infrastruktur.

- 1985-1990 Regionchef för IBM i Sydsverige

- 1965-1984 Diverse linjebefattningar inom IBM.