MANAGEMENT CONSULTING


Dahl's Computer Company AB har en lång erfarenhet sig som leverantör inom IT-sektorn och arbetar med uppdrag som:

- Affärsutveckling

- Organisationsutveckling / styrning

- Coaching / chefsutveckling

- Styrelseuppdrag


UTBILDNING OCH FÖREDRAG


Vi har efter många års arbete med IBM's laboratorier och komplexa IT-miljöer byggt upp djupa kunskaper i specialprogrammering och framtidsorientering.

Därför kan vi erbjuda såväl utbildning som övergripande presentationer inom :

- C-Programmering

- Applikationsdesign

- Framtidens datacenter 
- Ramverk och applikationer

- Säkerhet

- Hårdvaruarkitekturer

- Lagringsdesign

- Linux och AIX

- Kluster design och skalbarhet