Dahl's Computer Co AB har lång erfarenhet av uppbyggnad, installation, analys, programmering, design och trimning av driftmiljöer med blandade uppsättningar av klienter , servers, operativsystem, applikationer, nätverk och lagringssystem.


Våra erfarenheter kommer såväl från de största företagen i Europa som fåmansföretag och privatpersoner.


Rådgivning

Vi hjälper Er att välja rätt utrustning, såväl hårdvara som mjukvara för Ert behov. Vi hjälper naturligtvis till med er befintliga utrustning.


Projektledning

Vi utför projektledningsuppdrag för att säkerställa att en avsedd IT infrastruktur (datorer, närverk, programvaror, tjänster mm) installeras och startas enligt utlovad specifikation.


Utveckling och anpassning av programvara

Vi utför utveckling och anpassningsuppdrag av programvara. Uppdragen kan gälla att utveckla ett helt nytt program eller anpassning av befintligt till kundens specifika behov.


Support

Vi hjälper Er att lösa ev. problem eller frågeställningar angående Er utrustning/installation


Installation

All utrustning som beställs via oss installeras och anpassas enligt avtal.