Swischen

DCC marknadsför ett egenutvecklat administrativt system för små och medelstora företag inom service och hantverk samt föreningar.

Systemet har ett webborienterat användargränssnitt och är uppbyggt på ett sådant sätt att en användare skall kunna arbeta med systemet utan referenslitteratur och ledas igenom funktionerna på ett enkelt och naturligt sätt.

Gör man fel är det dessutom lätt att rätta till

 

Swischen är ett verktyg för att stödja marknadsföring, stödja affärsutveckling, dokumentera leveranser samt underlätta faktureringen och dess uppföljning med reskontra och inbetalningar. Swischen lämnar dessutom väldokumenterade underlag till bokföringen.

 

Systemet innehåller

Kundadministration

 

Order / Anbud / Prospekt

Kunder och medlemmar samt

Bokning av besökstider

Journal med

Påminnelser

Dokumenthantering / Arkiv

Artikel administration

 

Lagerhållning

Prissättning

Beställningar och inköp

Verktyg

 

Hjälptexter

Ändringslogg som upplysning om kommande ändringar

Företagsanpassning

Systemunderhåll

Användar administration

Övergripande Dokumenthantering / Arkiv

Ekonomi

 

Kontantfakturering

Fakturering

Abonnemangs fakturering

Reskontra

Inbetalningar

Kontering

Verifikationslistor, faktura och inbetalningsjournal för bokföring

Utskrifter

 

PDF'er

Traditionell utskrift

Elektronisk distribution

Web gränsnitt för

 

Tidbokning

Adress

Storgatan 19

272 31 Simrishamn

Sweden

 

Tfn +46707344160

Copyright © All Rights Reserved