Vi förenklar IT-handhavandet för privatpersoner och företag

Dahls Computer levererar professionell IT-utrustning på plats hos kund samt utför installation, service och support enligt överenskommelse.

Produkter och programvara

Testcenter

Management och utbildning 

Rådgivning, projektledning, utveckling och support